سیاست

روز پُر حاشیه انتخابات؛ از حذف یک برنامه رادیویی تا واکنشی غیر منتظره!

سرتیترخبر

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به سرتیترخبر بوده و کپی برداری و انتشار آن، غیر مجاز می باشد.