ورود دکتر روحانی به صدا و سیما

PS4_02

 دکتر روحانی برای مناظره دوم وارد سازمان صدا و سیما شد
گالری تصاویر