ورود هاشمی طبا به ساختمان سازمان صدا و سیما

PS4_02

 هاشمی طبا وارد ساختمان سازمان صدا و سیما شد.
گالری تصاویر